Deltronic PHR-1211 M - Infoside

Deltronic PHR-1211 M

Deltronic PHR-1211 M er markedets ledende trådløse, seriekoblede røykvarsler til bruk både i private boliger, borettslag og sameier. Varsleren er en moderne røykvarsler med optisk røydeteksjon, samt med en innebygget termisk sensor (varmesensor). Takket være bruk av moderne komponenter og det seneste innen teknikk er rekkevidden meget god og kvaliteten upåklagelig.

Deltronic PHR-1211 M - oppgradert versjon

Med den oppgraderte versjonen av denne røykvarsleren får du også en nyttig "memory" funksjon innebygget i røykvarsleren. Denne funksjonen vil gi deg informasjon om hvilken av varslerene som var årsaken til alarmen. Dette kan være meget nyttig med tanke på mer informasjon vedørende plasseringer, feilalarmer, brannårsaker o.l.

Enkel montering

Deltronic PHR-1211 M monteres akkurat som en vanlig enkeltstående røykvarsler. Sett i det medfølgende 9V batteriet og fest varsleren enkelt med medfølgende festeanordning. Velg ønsket kanal på baksiden av røykvarslerne og de vil deretter kommunisere med hverandre og andre trådløse komponenter i Deltronic serien.

Batteri

Deltronic PHR-1211 M drives av det medfølgende 9 volts alkaliske batteriet av typen Duracell Ultra. Batteriets levetid er normalt over 1 år og når det er tid for å skifte batteri gir røykvarsleren fra seg et kort lydsignal i inntill 30 dager. Vi anbefaler deg å skifte batteri 1 gang hvert år, uansett type røykvarsler.

Deltronic anbefaler at man kun benytter batterier av høy kvalitet som f.eks Duracell Ultra. Andre godkjente batterityper finner du listet opp på baksiden av røykvarsleren.

Automatisk kalibrering

Deltronic PHR-1211 M har en automatisk kontroll av deteksjonssystemet og en egen kalibreringsfunskjon. Ved batteribytte vil varsleren gi et langt pip. Dette er en bekreftelse på at den automatiske kalibreringen har funnet sted og at røykvarsleren fungerer slik den skal.

Alarmering

Når røykvarsleren alarmerer, skjer det ved 2 forskjellige lydkarakterer for å skille mellom den varsleren som utløste alarmen og den som har mottatt varslingen. I tillegg vil man få en egen sirenelyd hvis temperaturen rundt røykvarsleren overstiger 57 grader. Røykvarsleren som går i alarm vil pipe som en vanlig røykvarsler når den slår ut på røyk. De resterende enhetene vil pipe med følgende lyd: "langt pip - 3 korte pip - langt pip" som repeteres.

Kommunikasjon og rekkevidde

For å sikre radiooverføring av alarm også i vanskelige radioomgivelser, repeterer Deltronic PHR-1211 M radiosignalet flere ganger. For at at alle varslerene skal varsle samtidig må de være innstilt på samme kanal. Når du mottar dine nye Deltronic PHR-1211 M er de alle fabrikkinnstilt på samme kanal, dvs. kanal nr. 1. Vi anbefaler at du bruker en annen kanal i ditt system.

Dette skiftes meget enkelt via kanalhjulet på røykvarslerens bakside. (Se bilde til høyre) Når du har endret kanalen på samtlige røykvarslere og montert disse opp, kontroller da at de virker ved å holde testknappen inne i noen sekunder. Rekkevidden er på ca 100 meter ved fri sikt, og ca 35 meter innendørs.

Hysj funksjon / pausefunksjon

Ved uønsket alarm, kan man hysje alle røykvarslerne ved å trykke kort på testknappen på den varsleren som har gått i alarm. Man kan også hysje de som har mottatt varslingen. Hysj funksjonen kan også brukes ved risiko for uønsket alarm - før alarmen er utløst og følsomheten reduseres midlertidig i ca. 10 min. Røykvarsleren kvitterer med 2 korte pip. Ønskes tidligere tilbakestilling til normal følsomhet, trykk kort på knappen. Denne funksjonen gir deg full fleksibilitet ved behov, eksempelvis på kjøkkenet ved steking osv.

Test og kontroll

Hver røykvarsler kan testes individuelt ved et kort trykk på testknappen. Røykvarsleren kvitterer med 2 korte pip og blir da hysjet samtidig. Hvis man ønsker å prøve varslerens radiosystem og alle varslerene i gruppen, skal testknappen holdes inntrykt i minst 5 sek. Røykvarsleren vil da sende signal til alle de øvrige varslerne i gruppen i en tidsbestemt periode, slik at man kan teste at hele gruppen virker.

Termisk varsling

I tillegg til å reagere som en normal optisk røykvarsler har også Deltronic PHR-1211 M en innebygget termisk sensor. Denne funksjonen gjør denne varsleren unik, funksjonell og meget fleksibel. Overstiger temperaturen i området rundt varsleren 57 grader vil den gi deg alarm. Ved en eventuell flammebrann vil det ikke ta lang tid før denne temperaturen nås. Det gjør at denne varsleren også fungerer som en typisk kombivarsler.

Utseende og design

Mange av våre kunder er opptatt av røykvarslerenes utseende og design. Er du en av disse kan du være sikker på at Deltronic PHR-1211 M er et meget godt alternativ. Varsleren er overraskende liten med sin diameter på kun 95 mm, og høyde på kun 25 mm. Deltronic PHR-1211 M er en av markedets minste varslere, men samtidig markedets ledende.

Tekniske spesifikasjoner:
Røykdeteksjon Optisk refleksjonssystem
Røykfølsomhet (normal drift) 2.3%
Termisk deteksjon Alarm ved over 57 grader
Lydstyrke 85dB ved 3 meter
Lydsignal 3 ulike lydsignaler: ved deteksjon, ved at en annen røykvarsler i systemet har gått i alarm og ved at den termiske sensoren har gått i alarm
Diode (led) Lyser permanent i detekterende røykvarsler, blinkende i øvrige varslere
Hysj / Pause - funksjon Ca. 10 minutter
Strømforsyning 9V Alkalisk batteri (medfølger)
Batterilevetid Minst 1 år
Batteribyttesignal Minst 30 dager
Strømforbruk Max 20 uA
Størrelse og vekt Høyde 25 mm, diameter 95 mm, vekt 150 gr
Antall som kan seriekobles Ubegrenset
Kodemuligheter (kanaler) 16 forskjellige, hvor kanal 0 er prioritert
Rekkevidde Normalt 100 meter ved fri sikt, ca. 30 meter innendørs. De lokale radioforholdene kan sammen med byggetekniske forhold kan påvirke rekkevidden
Frekvensbånd 434.33 MHz
Radiogodkjenning R TTE og CE 0681
DBE godkjenningsnummer 235-145