Plassering av røykvarslere

Antall brannvarslere

Hvor mange røykvarslere du bør ha i din bolig er avhenging av størrelsen på boligen, antall rom, planløsning og lignende. I utganspunktet opererer man med en maksavstand på 12 meter mellom to brannvarslere. Tenk på hvor du har dører og andre elementer som kan være til hiner for en røykvarsler å reagere på røyken eller varmen som utvikles. Det finnes ingen begrensninger for hvor mange røykvarslere du bør. Jo flere røykvarslere du har, jo bedre sikret er du.

Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Med seriekoblede røykvarslere vil du få raskere varsling om et eventuelt branntilløp. Ved å ha seriekoblede røykvarslere kan man spre røykvarslere rundt i boligen slik at uansett hvor et branntilløp skulle oppstå vil du få varsling, også uansett hvor i boligen deg eller dine befinner seg.

Tips for plassering

En røykvarsler skal plasseres i taket med minst 50 centimeter fritt rom i alle retninger og bør ikke plasseres på vegg. Unngå plassering av røykvarslere i direkte kontakt til komfyr, bad eller ventilasjonskanaler. På kjøkken anbefaler vi å plassere en ren varmedetektor. Da minsker sjansen for regelmessige feilalarmer.