Krav til røykvarslere

Forhandlerne har ansvar for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket. Forbrukerne kan ved kjøp av nye røykvarslere kontrollere dette slik:

  • Dersom røykvarsleren er CE-merket med henvisning til NS-EN 14604, skal den europeiske standarden være fulgt
  • Dersom produktet ikke er CE-merket, kan forretningene bes dokumentere at den europeiske standarden er fulgt
  • Røykvarslere som er godkjent av den tidligere norske ordningen, skal være merket med - DSB 235 - pluss et tre- eller firesifret nummer
Kilde: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap