Parat Redningsline - Alt du trenger å vite

Parat redningsline er norskprodusert og har i over 20 år vært på markedet i flere land. Den patenterte trinsen gjør at linen fungerer for alle personer over 40 kg. Barn benytter spedbarnssele eller barnesele sammen med en voksen. Ved å montere flere kroker, kan linen enkelt flyttes ved behov, slik at man trygt kan evakuere lengst vekk fra brannen.

Parat redningsline sikrer deg allerede før du går ut av vinduet. Alle personer over 40 kg kan benytte linen. Bevisstløse fires enkelt ned i sikkerhet av en annen person som står igjen oppe.

Den patenterte trinsen bremser nedfiringen, slik at man med en hånd på tauet enkelt kontrollerer hastigheten. Når første person er nede, er det enkelt å dra selen opp til nestemann. Dette kan gjøres både av personen nede eller personen som måtte stå igjen oppe. 2 voksne og 2 barn bør kommer seg raskt og sikkert ned ved bruk av én Parat redningsline.

Redningslinen alle kan bruke

 • Parat redningsline kan benyttes for å tilrettelegge sikker rømning på lik linje med utfellbar brannstige.
 • Du er sikret allerede inne i rommet, før du går ut av vinduet. Det er ingen fare for at man skal falle, da man har på seg selen før man går ut.
 • Personer over 40 kg, eldre, funksjonshemmede og andre med nedsatt førlighet kan benytte Parat redningsline.
 • Bevisstløse personer kan enkelt fi res ned av andre.
 • Spedbarn kan reddes ut ved hjelp av spedbarnssele og større barn ved hjelp av barnesele. Begge disse hjelpemidlene benyttes sammen med en voksen.
 • Linen kan brukes av flere personer etter hverandre, man trekker selen raskt og enkelt opp til neste person.
 • Tauet er spesialkonstruert for å tåle friksjon/gnaging og høye temperaturer.
 • Ved å benytte flere monteringskroker kan man enkelt fl ytte linen til en annen lokasjon i bygget for å sikre evakuering lengst vekk fra brannen.
 • Ingen skjemmende innretning på byggets fasade, da linen bør monteres innendørs. Boksen er heller ikke større enn at den kan skjules bak en gardin.
 • Parat redningsline er et kostnadseffektivt rømningverktøy som kan tas med ved flytting.

Kapasiteter:

Trinse: Produsert i galvanisert stål. Max belastning: 2.300 kg.
Line: Tykkelse: 7 mm
Produsert i 50% polyester, 37,5% polypropylen, 12,5% polyethylen. Spesiallaget for å tåle friksjon og høye temperaturer.
Max belastning: Line 900 kg, knute: 519 kg.

Sele:

Produsert i samme materiale som benyttes i bilbelter. Max belastning: 1.300 kg.

Minimum bruksvekt

Bruker må veie over 40 kg. Barn ned til 11-12 års alder kan således benytte linen alene. Mindre barn benytter egen spedbarns- eller barnesele sammen med en voksen.

Spesielle egenskaper

Etterlysende etikett/bruksanvisning som lyser i mørket. Gjør det enkelt å finne linen hvis strømmen skulle gå. Linens etikett kan leveres på forskjellige språk.

Livstidsgaranti og ulykkesforsikring inkludert.

Sammen med linen mottar du et garantikort som gir deg en ekstra brukergaranti:
 • Hvis linen er benyttet i en nødsituasjon kan den kostnadsfritt sendes til produsenten for en kontroll.
 • Skulle det i en nødsituasjon oppstå personskade som følge av produksjonsfeil, er alle brukere forsikret.

Tilbehør og utstyr

Monteringskrok

Ved å ha flere kroker montert, kan linen lett flyttes fra rom til rom. Linen trenger således ikke å henge fremme. Monteringskrok finnes for både tre/betong og for teglstein. Bør benyttes ved montering utendørs.

Spedbarnssele

Produsert av Helly Hansen. Kan brukes av barn mellom 0 og 3 år - 50 til 100 cm lengde. Benyttes sammen med en voksen.

Barnesele

Produsert i samme materiale som benyttes i bilbelter. Kan brukes av barn over 3 år %u2013 fra 100 cm lengde. Benyttes sammen med en voksen.

Parat reiseline - nødutgang i lommeformat

Linen er 30 meter og leveres i en hendig skinnforpakning som måler 22x17x6 cm og veier kun 1 kg. Kvaliteten er den samme, men konstruksjonen er annerledes. Det gjør at reiselinen kun kan benyttes av en person over 40 kg.
Kilde: www.redningsline.no