Fri frakt på alt!
Rask levering
Tlf. 64 00 94 54
Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Vilkår

Ofte er kjøpsbetingelser vanskelig formulert, og det er ikke alltid like enkelt å vite hva som gjelder. Under finner du en kort oppsummering med de viktigste punktene fra våre kjøpsbetingelser. Har du spørsmål – ta kontakt med oss – vi gjør det vi kan for at din kjøpsopplevelse skal bli så bra som mulig.

  • Alle priser i vår nettbutikk er inkl. MVA og frakt (rimeligste fraktform)
  • Du har 14 dagers angrerett fom. dagen du mottar produktet
  • Ønsker du å benytte deg av angreretten må du selv dekke returkostnadene tilbake til oss.
  • Du kan alltid kontakte oss på e-post (post(@)sikkerheten-selv.no eller tlf. 64 00 94 54
  • Selskapet bak sikkerheten-selv.no er Støk Handel AS, med org. nr. NO 913 792 270 MVA

Innholdsfortegnelse

Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Sikkerheten-selv.nos rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Produktanmeldelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når sikkerheten-selv.no opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Sikkerheten-selv.no kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene sikkerheten-selv.no gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene sikkerheten-selv.no har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger: sikkerheten-selv.no
Firmanavn: Støk Handel AS
Kontaktadresse: Folkeparken 13, 2072 DAL
E-post: post(@)sikkerheten-selv.no
Tlf: 64 00 94 54
Organisasjonsnummer: NO 913 792 270
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og frakt (postpakke til fastlands Norge). På enkelte produkter er frakt hjem til døren inkludert i prisen, dette vil fremkomme i produktbeskrivelsen.
Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil på priser og lagerbeholdning, eller ved utsjekk og handlekurv. Ved eventuelle feil blir du som kunde kontaktet.
Fri frakt gjelder fastlands Norge, vi leverer dessverre ikke til Svalbard.
Gratis frakt gjelder normal postpakke til nærmeste postkontor (kun fastlands Norge). For produkter med vekt over 35 kg, som f.eks. safer og skap leveres disse direkte til gårdsplass/lasterampe. Dette vil være oppgitt i produktinformasjonen.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av sikkerheten-selv.no. Du har 14 dagers angrerett i henhold til Norsk og Europeisk angrerettlov.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra sikkerheten-selv.no i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når sikkerheten-selv.no har mottatt kjøperens bestilling, sendes det en automatisk generert ordrebekreftelse til kjøperen pr. e-post.
Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Betaling

Sikkerheten-selv.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra vårt lager. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan sikkerheten-selv.no reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 16.
Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Ved etterfakturering, utstedes fakturaen ved forsendelse av Varen enten pr. post eller e-post. Normal kredittid er 14 dager hvis ikke annet er avtalt.
Ved særskilte behov kan sikkerheten-selv.no kreve forskuddsbetaling fra kjøper, for eksempel ved tilvirkningskjøp eller ikke godkjent kredittsjekk.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering m.v.

Alle ordre som bestilles i vår nettbutikk sendes fraktfritt med servicepakke. Vi benytter oss av Posten/Bring og Postnord som leverandør og pakken havner på nærmeste postkontor hvis ikke annen leveringsform er avtalt eller kom frem i kjøpsprosessen.
Alle bestillinger blir normalt sendt i løpet av neste virkedag. Enkelte produkttyper krever noe lengre fremsendingsstid som f.eks. produkter av meget stor størrelse som må sendes som spesialtransport. Dette blir informert til kunde ved bestilling.
Velger du postoppkrav som betalingsform er det svært viktig at du henter pakken. Velger du å ikke hente pakken fakturerer vi deg for 350,- som dekker våre kostnader til frakt og retur.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til sikkerheten-selv.no selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til sikkerheten-selv.no.
Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringenshovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) 2.
Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til sikkerheten-selv.no innen rimelig tid. Sikkerheten-selv.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag sikkerheten-selv.no mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til sikkerheten-selv.nos rådighet. Sikkerheten-selv.no kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men sikkerheten-selv.no kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til sikkerheten-selv.no i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til sikkerheten-selv.no i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøkerom den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller omden ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til sikkerheten-selv.no ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi sikkerheten-selv.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til sikkerheten-selv.no eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom sikkerheten-selv.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellompartene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra sikkerheten-selv.no.
Oppfyllelse: Dersom sikkerheten-selv.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra sikkerheten-selv.no. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som sikkerheten-selv.no ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for sikkerheten-selv.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at sikkerheten-selv.no oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 8. 5
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med sikkerheten-selv.no dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis sikkerheten-selv.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre sikkerheten-selv.no har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra sikkerheten-selv.no sin side jf. forbrukerkjøpslovens 24.
Kjøperen må melde krav til sikkerheten-selv.no ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra sikkerheten-selv.no.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at sikkerheten-selv.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Sikkerheten-selv.no kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder sikkerheten-selv.no urimelige kostnader.
Sikkerheten-selv.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Sikkerheten-selv.no kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan sikkerheten-selv.no tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom sikkerheten-selv.no sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens 33.
Kjøperen må melde krav til sikkerheten-selv.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Sikkerheten-selv.no sine rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes sikkerheten-selv.no eller forhold på sikkerheten-selv.no sin side, kan sikkerheten-selv.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Sikkerheten-selv.no kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan sikkerheten-selv.no fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper sikkerheten-selv.no sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan sikkerheten-selv.no heve avtalen. Sikkerheten-selv.no kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Sikkerheten-selv.no kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som sikkerheten-selv.no har fastsatt. Sikkerheten-selv.no kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Sikkerheten-selv.no kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens 46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan sikkerheten-selv.no kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan sikkerheten-selv.no belaste kjøper med et gebyr på kr 350,- for frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke sikkerheten-selv.no sine faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Garanti som gis av sikkerheten-selv.no eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan sikkerheten-selv.no kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at sikkerheten-selv.no skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre sikkerheten-selv.no har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at sikkerheten-selv.no skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Sikkerheten-selv.no kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. 2.
Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

17. Produktanmeldelser

Som kunde hos sikkerheten-selv.no kan du også skrive en produktanmeldelse av produktet du har kjøpt hos oss.

Alle produktanmeldelser blir gjennomgått og følge følgende retningslinjer.

  • Du må ha kjøpt varen hos oss. Anmeldelser som ikke kan verifiseres som kjøp hos oss blir slettet ved gjennomgang.
  • Anmeldelsen skal inneholde din erfaring med selve produktet, ikke levering, priser, informasjon om andre butikker osv.
  • Normal ordbruk. Ingen støtende eller upassende ord.
  • Anmeldelsen skal ikke inneholde erfaringer som ikke er relevante for selve produktets funksjon, som f.eks. ved lokale forhold i din bolig som ikke muliggjør bruk av produktet.