Fri frakt på alt!
Rask levering
Tlf. 64 00 94 54
Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Ulike typer brannvarslere

For at en brannvarsler skal være lovlig i salg i Norge må de oppfylle myndighetenes krav for kvalitet, sikkerhet og funksjon. I tillegg finnes det ulike typer brannvarslere, som alle har sine egenskaper og funksjoner. Nedenfor gir vi deg informasjon om de ulike brannvarslerene.

Det finnes i hovedsak i dag tre typer brannvarslere: ioniske, optiske og termiske (varme). Forskjellen på de ulike typene brannvarslere er at de reagerer best på ulike typer røyk og branntilløp.

Ettersom våre boliger og teknologi utvikler seg ser vi i dag en klar tendens på hva slags type røykvarsler som fungerer best i ulike rom og boliger. Den siste tiden har varme brannvarslere blitt mer og mer vanlig. Slike brannvarslere kalles gjerne termiske (varme) varslere.

Optiske brannvarslere

En optisk røykvarsler inneholder ingen radioaktivt materiale og anses å være svært effektivt når det gjelder deteksjon av ulmebranner. Dette er ofte branner som kan ulme i lengre tid før det utvikler seg til en brann. Denne typen branner er i dag de mest vanlige og vi anbefaler derfor og ha flest av denne optiske typen røykvarsler.

Optiske brannvarslere fungerer slik at røykpartikler absorberer lys og en fotoelektrisk kilde i røykvarsleren detekterer lysforandring og brannvarsleren reagerer.

Se vårt utvalg av OPTISKE trådløse, seriekoblede røykvarslere.

Se vårt utvalg av OPTISKE enkeltstående røykvarslere.

Ioniske brannvarslere

En ionisk brannvarsler måler den elektriske ledningsevnen i luften. En ionisk røykvarsler anses derfor å være best på å detektere raskt flammeutviklende branner, dvs. branner med god tilførsel av oksygen. Denne typen av branner kan spre seg fort, og produserer store mengder av usynlige forbrenningspartikler.

De ioniske brannvarslerne inneholder en radioaktiv kilde som måler en elektrisk strøm av de ladede partiklene i luften. Når røyk kommer inn røykvarsleren tar røykpartiklene opp større plass og de beveger seg saktere enn vanlige luftpartikler og brannvarsleren vil derfor reagere. På en enkel måte kan man si at den elektriske strømmen minsker og brannvarsleren reagerer.

Ettersom ioniske røykvarslere ikke reagerer like godt på den typen branner som oftest oppstår i dagens boliger er denne typen deteksjon ikke lenger like vanlig som før. Mange av dagens produsenter av røykvarslere velger å satse mindre på ioniske røykvarslere, og heller ha et sterkere fokus på optisk eller termisk deteksjon. Har du kun eldre ioniske røykvarslere i din bolig anbefaler vi deg på sterkeste å bytte disse ut med nye optiske røykvarslere, aller helst trådløse seriekoblede røykvarslere.

Termiske (varme) varslere

En termisk brannvarsler reagerer ikke på selve røyken som oppstår ved et branntilløp, men derimot varmen som utvikles. Ved en rask flammebrann vil det naturlig nok produseres sterk varme. Termiske brannvarslere vil gi deg enkelte av de gode egenskapene til en typisk ionisk røykvarsler, men samtidig være mer miljøvennlig og mindre utsatt for eventuelle feilalarmer.

Termiske brannvarslere finnes i dag i to ulike varianter, henholdsvis:

  • Fixed temperature
  • Rise Temperature

Termiske brannvarslere som arbeider etter prinsippet “Fixed temperature” er innstilt med en fast grense for hvor høy temperatur varsleren tolererer før alarm. Denne grensen ligger som regel mellom 55-60 grader celcius.

Med “Rise temperature” fungerer brannvarsleren slik at hvis temperaturen stiger betraktelig innenfor en viss tidsperiode går brannvarsleren i alarm.