Fri frakt på alt!
Rask levering
Tlf. 64 00 94 54
Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Den ultimate røykvarsler guiden

En fyldig, konkret og detaljert gjennomgang av røykvarslere og vanlige spørsmål før et eventuelt kjøp av røykvarslere til din bolig. Vi gir deg svar på det alt du trenger å vite om røykvarslere.   Utviklet av Sikkerheten-selv I Norges største forhandler av røykvarslere
Den ultimate røykvarsler guiden

Hjelp! Jeg skal ha nye røykvarslere

Å velge riktig røykvarsler kan nesten virke som en umulig oppgave – det er nemlig en jungel av produkter, deteksjonsformer, anbefalinger osv der ute.

Derfor har vi laget denne guiden!

Nettopp for å gi deg svar på alt du trenger å vite. Vi kan nemlig en hel del om røykvarslere og har over 12 års erfaring. 

I tillegg skal vi oppdatere innholdet jevnlig med tips og råd fra noen av bransjens aller fremste eksperter på røykvarslere.

Vil du vite absolutt ALT?

Her er 1 time og 20 minutter med røykvarsler-prat – fra 2 av bransjens fremste eksperter!

Viktigheten med røykvarslere

Vi kan ikke få sagt det nok ganger. Derfor gjentar vi det igjen og igjen.

Røykvarsleren er din viktigste livsforsikring. Mest sannsynlig får du aldri bruk for de – men det er den ene gangen noe uforutsett skulle skje.

Og aller helst. Brannvarslerne dine bør være seriekoblet.

Spør deg selv. Ville du våknet av en røykvarsler i et annet rom??

– De fleste som omkommer i husbranner i dag ligger og sover, og så våkner de ikke fordi røykvarsleren enten mangler eller ikke virker, sier Hans Arne Madsen, leder for forebyggende avdeling hos Kristiandsandsregionen brann og redning.

I følge Madsen går det ofte uhyre raskt fra en brann starter, til huset er overtent.

I løpet av tre-fire minutter kan temperaturen øke fra vanlig stuetemperatur på 20 grader til 700-800 varmegrader. Hvis du da ligger og sover og ikke våkner av røykvarsler i tide, blir det katastrofalt. Overtenningen skjer så hurtig at man ikke har noe tid å miste, fortsetter han.

Aftenposten, 30.11.2017

La oss starte med litt historie

Verdens første røykvarsler kom for første gang helt tilbake i 1890. Men det var først rundt 1930 den moderne røykvarsleren kom til.

Måten det skjedde på derimot var nok litt tilfeldig.

Sveitseren Walter Jager forsøkte nemlig å konstruere en sensor som reagerte på gass, men som til slutt endte opp som en røykvarsler slik vi kjenner de i dag. Dette var en ionisk brannvarsler – noe som helt frem til 2000 tallet var den mest vanlige teknologien for å detektere røyk.

I dag er det optiske røykvarslere som er mest vanlig.

Og som med de fleste andre elektroniske produkter er også brannvarslerene blitt til supermoderne og høyteknologiske produkter.

Glem aldri at røykvarsleren er din aller viktigste livsforsikring. I Norge redder røykvarsleren ca. 140 liv – hvert eneste år! Og den ene gangen du kanskje får behov for de er de verdt sin vekt i gull.

Norsk røykvarsler historie🇳🇴🇳🇴

De første røykvarslerne kom til Norge tidlig på 1970-tallet. Tidlig ute var Norsk Bycosin A/S som gjennom Bassøe Meling & Co solgte ioniske røykvarslere til rundt 700,- pr. stk.

Omregnet til dagens kroneverdi snakker vi rundt 5000,- kroner!

Mange så muligheter til raske penger og markedet hadde behov for en regulering. Siden de ioniske røykvarslerne inneholdt en radioaktiv kilde begynte Statens institutt for strålehygiene å føre tilsyn i 1979.

Da kravet kom i 1990 (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) tok DBE (direktoratet for brann og elsikkerhet) over godkjenningsarbeidet. DBE byttet navn til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og administrerte godkjenningene frem til 2008 da Norge gikk over til den felleseuropeiske standarden EN14604.

I dag er det DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) som har markedstilsyn med røykvarslere i Norge.

Dagens forskrifter og krav til røykvarslere

Alle røykvarslere som selges innenfor EU / EØS området skal oppfylle EN-14604, en europeisk standard for røykvarslere.

Det er faktisk ikke lov å selge røykvarslere uten EN-14604 godkjenning i Norge!

I eksisterende bygg er det “Forskrift om brannforebygging” som stiller krav.

Fra Forskrift om brannforebygging:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Ved nybygg stiller den aktuelle byggeforskriften krav til antall og plassering. I nybygg er det også krav til ekstern strømforsyning ihht. TEK10. Mao. kan du ikke ha batteridrevne røykvarslere i et nybygg ihht. TEK10.

Hvem har ansvaret for at røykvarslere er montert?

Når det gjelder fordeling av ansvar skiller vi i utgangspunktet mellom to grupper, nemlig EIER og BRUKER.

Enkelt forklart kan man si at i borettslag, bolig AS og i andre typer boligfelleskap er styret ansvarlig og pr. definisjon eier. Bruker har kjøpt en borett / andel, men styret er fortsatt eier.

Hvis det ikke ble betalt tinglysningsgebyr ved kjøp av boligen er det et styre som pr. definisjon er eier og skal sørge for røykvarslere.

Eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel er ansvarlig for:

 1. At røykvarslere er montert ved innflytting.
 2. At det er nok røykvarslere til å oppfylle forskriftskravet.
 3. At røykvarslere blir byttet ut pga. at de er utgått på dato (10 års varighet), nedsmussing, manglende vedlikehold osv.

Bruker, dvs. den som bor i boligen (også ved leieforhold) er ansvarlig for:

 1. Månedlig testing
 2. Årlig batteribytte og renhold
 3. Gi beskjed til eier hvis røykvarsleren ikke fungerer så eier kan få rettet opp i dette.

Norge er et av få land i verden der det er krav til røykvarslere i alle boliger. Kravet kom tilbake i 1990. Røykvarslerne i Norge er estimert til å redde ca. 140 menneskeliv hvert år og verdier for mange millioner.

Ulike typer røykvarslere (deteksjon)

Du har sikkert lest og hørt om de ulike deteksjonsprinsippene for røykvarslere. La oss ta en kort gjennomgang.

Optisk deteksjon:

Pr. i dag den mest vanlige og anbefalte deteksjonsformen og er for mange også kjent ved begrepet “fotoelektrisk”.  Optiske røykvarslere fungerer etter lysrefleksjonsprinsippet ved at en lyskilde og fotocelle jobber sammen inne i selve kammeret.

Blir kammeret fylt med røykpartikler reflekteres lyset og treffer fotocellen som igjen aktiverer alarmen.

Hvorfor bør jeg velge en optisk røykvarsler?

Flere nyere tester og forskning viser at den optiske røykvarsleren reagerer raskere på et branntilløp enn den ioniske. På blant annet ulmebranner har det vist seg at den optiske sensoren er betydelig raskere. I tillegg er en ionisk varsler en miljøbombe!

Ionisk deteksjon:

Luften ledes forbi en radioaktiv kilde som lader luftmolekylene. Verdien fra deteksjonskammeret sammenlignes med referansekammeret der partikler ikke kommer inn. Luftpartiklene i deteksjonskammeret vil endre ledeevnen og  være forskjellige i de to kammerne.

Dette igjen fører til at alarmen aktiveres. En ionisk røykvarsler inneholder som nevnt en radioaktiv kilde og mindre miljøvennlig enn en optisk røykvarsler.

Flere tester de siste årene har også vist at ioniske røykvarslere reagerer tregt på det vi kaller ulmebrann – en av de vanligste måtene et branntilløp oppstår på.

Hva er fordelene med ioniske brannalarmer?

I dag er det slik at ioniske røykvarslere så å si er umulig å få tak i – da optiske røykvarslere er det som omsettes. Når det gjelder fordelene med en ionisk røykvarsler gjelder det at den er effektiv på enkelte typer raske flammebranner med stor produksjon av røyk. 

Kombinasjonsvarslere:

En kombinasjonsrøykvarsler har gjerne flere deteksjonsmåter innebygget i selve røykvarsleren. I dag finnes det svært få eller ingen kombinasjonsvarslere med kombinert optisk og ionisk deteksjon, men derimot kombinasjonen mellom optisk (røyk) og varme er tilgjengelig.

Termisk deteksjon (varme/temperatur)

Rene termiske varslere, også kalt varmevarslere er ikke en røykvarsler ettersom den kun vil detektere varme. Varmevarslere er derimot spesielt godt egnet på rom der en tradisjonelle røykvarslere vil kunne gå i uønsket alarm (feilalarm). Eksempler på dette er f.eks. kjøkken, uinnredede loft og kjellere, garasjer, vaskerom osv.

CO / karbonomoksid / kullos

Co / karbonmonoksid / kullos er en gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning og er en god indikasjon på brann. I land som benytter mye gass eller fossilt brensel er CO varslere mer utbredt.

I USA blant annet er CO varslere i del stater påbudt, men ikke røykvarsler!

CO varslere analyserer innholdet av CO i lufta, der spesielle metallegeringer blir benyttet som endrer ledeevne som igjen da aktiverer selve alarmen. Det finnes noen få modeller i markedet som kombinerer røyk og CO i en enhet.

Rene CO detektorer skal monteres på vegg. De er ikke påbudt i Norge, men kan være en smart investering.

Bør jeg ha en CO varsler i tillegg til røykvarslerene mine?

Ja, det vil være lurt – og det er få gode argumenter for at du IKKE skal ha det. Derimot er ikke CO alarmer like utbredt i Norge som i andre land – men her kommer det til å skje mye de neste årene.

Seriekoblet, frittstående eller kanskje en kombinasjon?

Før du går til innkjøp av nye røykvarslere må du først bestemme deg for om du vil at røykvarslerene skal være seriekoblet med hverandre eller frittstående.

Har du i dag mer enn 2 rom i boligen din finnes det få eller ingen gode argumenter for ikke å skulle seriekoble røykvarslerene dine. I dag anbefaler bl. annet brannvesenet èn seriekoblet røykvarsler på alle sove og oppholdsrom – det samme gjør vi.

TIPS: Les mer om antallet røykvarslere du trenger til din bolig.

Bare forestill deg røykutvikling, midt på natten, i et annet rom i boligen enn soverommet der du sover.

Tror du at du vil våkne?

Flere tester og forsøk viser at man ikke våkner av røykvarsleren i andre rom. Det finnes også tester gjort på barnerom av barn som tom. ikke våkner av røykvarsleren på samme rom!

Mange tenker at røykvarsleren lager så fryktelig høy lyd at den skal jeg våkne av – men tenker ikke over at man om natten befinner seg i en helt annen tilstand.

Piper èn, piper alle

Med seriekoblede røykvarslere piper ALLE hvis ÈN piper. Med andre ord; en enorm fordel for deg med flere rom i din bolig. I dag velger så å si alle seriekoblede røykvarslere til sine boliger. Om du seriekobler de trådløst, eller kabel spiller ikke så stor rolle.

Det viktigste er at røykvarslerne er koblet sammen, slik at du får raskere og tidligere varsling om brann – uansett hvor i boligen brannen oppstår. 

Hvorfor er det så viktig med seriekoblede røykvarslere?

Vi kan ikke få sagt det nok ganger.

Seriekobling av røykvarslere er noe av det aller viktigste i en bolig. Tenk deg at det oppstår en brann i kjelleren, og du og din familie sover i etasjen over.

Vil du høre varsleren i kjelleren, selv i dyp søvn kl. 3 på natten?

Slike eksempler er svar nok på viktigheten av seriekoblede røykvarslere.

Trådløse, seriekoblede røykvarslere og rekkevidde

Hvor langt unna hverandre kan røykvarslere være? Jeg trenger en røykvarsler i garasjen 10M unna, vil det fungere?

Dette er vanlige spørsmål vi får fra kunder som skal kjøpe nye trådløse, seriekoblede røykvarslere til boligen sin. Og dessverre er det ikke så lett og forutse rekkevidden uten å vite mer om de konkrete forholdene.

Det er nemlig lokale forhold som spiller inn, deriblant.

✅ Antall vegger
✅ Type vegger / tykkelse
✅ Planløsning
✅ Avstand
✅ Røykvarsler modell

Seriekoblede røykvarslere med nabo eller hybel?

Bor du i et lite sameie, to-mannsbolig eller har du kanskje et utleiehybel vil det være lurt å vurdere seriekobling mellom boligenhetene. Dette vil gi dere rask og tidlig varsling hvis det skulle oppstå en brann, noe som igjen kan være helt avgjørende.

Men det er også viktig å vurdere om dette faktisk er noe som passer for deres sameie, da seriekobling også vil medføre at en eventuell feilalarm også påvirker resten av boligene.

Langtidsbatteri eller bytte hvert år?

Det har de siste årene skjedd mye også på utviklingen av batterier. I dag kjører vi moderne elbiler som f.eks. Tesla med over 600 km rekkevidde.

Da skjønner du kanskje at å strømforsyne en røykvarsler i 10 år ikke lenger er et problem.

Tradisjonelt har røykvarslere vært utstyrt med 1 stk. 9V batteri som skiftes 1 gang pr. år. Dette er en god tradisjon, og fortsatt den mest vanlige typen strømforsyning til brannvarslere.

Har du gode rutiner for batteriskifte – er 1 års batterier en god løsning for deg. Slurver du derimot med batteriskifte kan det dessverre få katastrofale følger.

Og det er her de nye 10års modellene kommer inn.

Dette er røykvarslere utstyrt med et fastmontert og innebygget batteri som varer i 10 år. Du trenger dermed ikke å tenke på å bytte batteri.

Og når 10år er gått kaster du hele varsleren, på samme måte som du ville gjort med hvilken som helst annen røykvarsler.

Alle røykvarslere skal nemlig skiftes ut etter 10år!

 

Hvor mange røykvarslere bør du ha?

Det å finne antallet varslere du bør ha i boligen din er mye enklere enn du tror.

Les vår guide om hvor mange røykvarslere man trenger i et bolighus

Det går nemlig på antall rom i boligen din.

Vi følger rådene til brannvesenet som er på èn seriekoblet røykvarsler pr. sove og oppholdsrom. Dett er rett og slett et veldig godt råd – og følger du dette kan du sove trygt de neste 10 årene.

Mange tenker at de ikke trenger røykvarsler i ulike rom, eller kanskje bare èn i hver etasje. Da er vårt tips: Ikke tenk slik!

Se bare for deg at du har mange rom du har valgt å ikke ha røykvarsler i. Problemet er at det er det samme som å si at du er 100% sikker på at et branntilløp IKKE oppstår i disse rommene.

Og det har de aller fleste ingen forhåndskunnskap om.

Sørg deretter for at du plasserer varslere i alle sove og oppholdsrom i din bolig. Da vil du få beskjed om et branntilløp uansett hvor du er, og uansett hvor branntilløpet oppstår.

Det er det som redder liv!

En oversiktlig guide for hvor du bør plassere ulike typer røykvarslere, og i hvilke rom i boligen du bør ha røykvarslere

Er det forskjell på røykvarslere?

Ja. Det er det. Du skulle bare visst det vi vet!

Du tenker kanskje at alle røykvarslere er like. Dessverre er det ikke slik.

TIPS: Les mer om forskjellene mellom en god og dårlig røykvarslere her.

De siste årene har røykvarslere blitt produkter som stort sett alle butikker selger. Det medfører igjen et enormt prispress og fokus på volum.

Det er ikke alltid positivt.

Vi har testet røykvarslere som selges hos store aktører – av skremmende dårlig kvalitet.

Brukervennlighet

For de aller fleste er en røykvarsler kun nettopp det.

For oss er de så mye mer, og viktigheten av å ha røykvarslere du både kan stole på og er brukervennlige er mye viktigere enn du tror. En brukervennlig røykvarsler gir deg mer fleksibilitet og ikke minst så skaper de færre irriterende situasjoner.

Vi bruker å sammenligne røykvarsleren med en fotballdommer, de er best når de er minst involvert men alltid tar riktig avgjørelse.

Ytre påvirkninger

EMC (elektromagnetiske felt) kan oppstå rundt trafoer, lysrør eller annet elektrisk utstyr. Dette magnetfeltet kan påvirke varsleren og føre til feilalarmer.

Vi har eksempler på kunder som skrudde på downlights i gangen og varsleren gikk i alarm. Rett over der varsleren var montert satt trafoen til downlighten.

Trekk derfor varslerne bort fra lysrør, lamper, downlights og trafoer, helst 1 meter.

Radiostøy og “spising” av batterier

Hvis den trådløse seriekoblede røykvarsleren din “spiser” batterier, sjekk først at du har benyttet riktig type batterier. Batteriforbruket kan tyde på at det er en annen radiokilde i nærheten som gjør at varsleren er i analysemodus ofte.

Tenk igjennom hva du har av utstyr i huset og om du har gjort noen endringer.

De mest avanserte varslerne i markedet har filtre for å motvirke dette problemet, men ingen varslere er immune.

Vedlikehold av røykvarslere

Dette er kanskje nytt for deg. Men JA, røykvarslere krever også vedlikehold. Og det gjør du raskt og enkelt selv – minimum 1 gang i året, gjerne flere.

Du har kanskje selv sett alt støvet som er i boligen din når sola får riktig vinkel inn gjennom et vindu.

Det samme støvet er der alltid, ikke bare når sola skinner gjennom vinduet. Og dette støvet ligger kontinuerlig på, i og rundt røykvarsleren din. Uten rengjøring kan alt støvet sørge for at varsleren din ikke fungerer som den skal.

Og det er det siste du vil unngå.

Så hvordan rengjør man en røykvarsler?

En brannvarsler rengjøres enkelt ved å bruke munnstykket på støvsugeren. Ta gjerne varsleren ned fra taket, hold den i hånden og start med å blås forsiktig rundt varslerne og i alle synlige åpninger.

Ta deretter munnstykket på støvsugeren og støvsug i de samme åpningene.

Så enkelt er det. Nå kan du henge varsleren opp igjen med god samvittighet. Gjør det til en vane og rengjør varslerene dine samtidig som du bytter batteri.

Testing av røykvarslere

Ikke alle er klar over at røykvarslere bør testes, og ikke minst hvor enkelt det er. Røykvarsleren er tross alt noe av det viktigste du har, sjekk derfor at den fungerer – og gjør det jevnlig.

Vi anbefaler månedlig testing, og ikke minst etter at du har vært borte over en lengre periode.

Moderne røykvarslere er som regel utstyrt med en testknapp. Denne tester alle røykvarslerens funksjoner, også selve deteksjonskammeret. På den måten kan du være sikker på at røykvarsleren fungerer som den skal

Små røykvarslere

Alle vil ha små røykvarslere, gjerne så liten som mulig. Allers helst vil vi gjerne at røykvarsleren er skal være usynlig, for vi kan alle være enige om at de ikke alltid passer inn.

Det er her små røykvarslere kommer inn.

Flere produsenter av røykvarslere lager nå røykvarslere som er betydelig mindre enn for bare 5-10 år siden. Mer moderne batteriteknologi har også gjort det mulig og redusere størrelsen til røykvarslerne våre.

Plassering av brannalarmer

For at en brannalarm skal detektere et størst mulig område er det viktig at du plasserer den så sentralt i rommet som overhode mulig, men fortsatt 1M vekk fra lamper, downlight, vegg osv.

Plassering av røykvarsler i tak Plasering av røykvarsler i skråtak Plassering av røykvarsler på vegg

 

Fremtidens røykvarslere

Allerede i dag så finnes det en del type deteksjons-teknologi som brukes i industrien som pr. i dag ikke er tilgjengelig for den private husholdningen. Et eksempel kan være såkalte linje-detektorer, som flyplasser benytter seg av. Vi tenker oss at kameraer kan bli den “nye røykvarsleren”. Oslo Sporveier benytter seg allerede av en teknologi som gjør at om det blir varmt veldig kjapt i f.eks en søppelkasse, så ser kameraet det, og gir beskjed umiddelbart.

Ofte stilte spørsmål

De fleste moderne røykvarslere er i dag utstyrt med en kombinert test/hysj knapp. Ved å trykke på den kan du enkelt redusere følsomheten og dermed oppnå noe av samme funksjonalisten du etterspør.

Nei, pr. i dag har vi ikke svarte røykvarslere i vårt sortiment. Vi merker en økt etterspørsel etter dette, så vil pushe på våre leverandører for å utvikle en svart røykvarsler i tiden som kommer.

5 kommentarer til “Den ultimate røykvarsler guiden

 1. Christian sier:

  Der dere skriver at detektor bør plasseres 1 meter ifra lys og trafoer, er dette noe som står i noen forskrift?

 2. Arne Smedsvig sier:

  Er det lovlig å ha røykvarslere montert på vegg ?
  I tilfelle ja, hvordan må den monteres.
  Jeg har hatt veggvarslere i alle år men nå sies det at det
  SKAL være montert i taket, er dette riktig ?
  Jeg har hus som er 50 år gammelt

  1. Hei Arne

   Ja, det er fullt lovlig å plassere en røykvarslere på vegg – men det er ikke noe vi anbefaler. Den beste plasseringen er sentralt i rommet, minimum 1M vekk fra vegg, samt lamper osv. i taket. Hvis det ikke ermulig og du må plassere brannvarslerne på vegg bør du unngå det vi kaller “dead air space”, dv. i selve møtepunktet mellom vegg og tak.

   Ta gjerne kontakt med oss igjen hvis du ønsker ytterligere råd og veiledning:)

   Mvh
   Sikkerheten-selv

 3. Arnt sier:

  Hei,
  Jeg finner i oversikten deres ingen røykvarslere som også kan varsle via WiFi. Det er aktuelt og for meg et viktig element dersom vi skal kutte ut vaktselskap.

  1. Hei Arnt

   WiFi røykvarslere er ikke vanlig, og nødvendigvis ikke så aktuelt for de fleste. Husk at den primære funksjonen til en røykvarsler er å gi alarm når du er hjemme – slik at du kommer deg ut.

   Derimot har vi varslere som kan kobles til app ved hjelp av en HUB, ta en kikk på vår system fra danske Cavius.

   Mvh
   Torbjørn, Sikkerheten-selv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *