Fri frakt på alt!
Rask levering
Tlf. 64 00 94 54
Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Vedlikehold av brannslukningsapparat – NS-3910

NS-3910 er standarden for vedlikehold av brannslukkere her i Norge. Enkelt forklart forteller den deg hvordan du skal håndtere vedlikeholdet av ditt brannslukningsapparat.
Vedlikehold av brannslukningsapparat – NS-3910

Service-dato

Alle brannslukningsapparater har en service-dato.

De er markert på ulike måter ut fra hvilket merke du har på ditt apparat. En service-dato vil si en dato som du må holde deg innenfor i forhold til at ditt brannslukningsapparat må ha service.

Her er det en forskjell på pulverslukkere og skumslukkere. På pulverapparater skal du ha service hvert tiende år, på skumapparater skal du ha service hvert femte år.

NS3910 SERVICE DATO slukker

Ny tolkning

I Norge har vi en egen standard for vedlikehold av brannslokkere, kalt NS-3910 – Vedlikehold av håndslukkere.

Det er opp til produsenten å angi hyppigere kontroll og/eller serviceintervaller for slukkeren, men de aller fleste brannslukkere på markedet følger de samme kravene som i NS-3910 – Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere.

Tidligere tolket man NS-3910 slik at hvis det sto 03/23 på slukkeren, måtte man (hvis det var pulverapparat) ha den på service innen mars 2033, altså innen 10 år etter datoen stående på apparatet gikk ut.

Nå tolkes kravet av RVB (Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell) at du kan se bort i fra selve måneden angitt på apparatet. Så lenge man har service på brannslukkeren, uansett hvilken type man har, innen fem/ti år, så er du innenfor kravet.

Men husk, det er ulike krav til service-dato på pulver og skumapparater.

Enkelt forklart; står det 03/23 på et apparat du har, kan du nå se bort i fra selve måneden angitt på apparatet, så lenge du holder deg innenfor selve året angitt.

Har du service på ditt apparat innen 2033 i dette tilfelle med et pulverapparat, eller 2028 hvis det er et skumapparat, så er du innenfor kravet

Service VS Kontroll?

Selv om et pulverapparat har en service-dato angitt på apparatet som sier at du skal ha service på apparatet hvert tiende år, så er ikke service og kontroll det samme.

NS-3910 sier også noe om kontroll, og på et pulverapparat skal man ha kontroll hvert femte år.

Produksjon, frakt og liggetid

Det er også slik at man må ta i betraktning at produktene også bruker tid på selve produksjonen, frakt, og liggetid.

Dette kan være verdt å ta med i betraktning i henhold til hvor gammelt brannslukningsapparatet ditt kan være, eller lettere sagt – hva som er fornuftig at ditt brannslukningsapparat kan være.

Det vanlige er en par måneder i produksjon, fire til åtte uker med frakt, og et par måneder i liggetid – i produksjonen eller hos forhandleren eller butikken du kjøper slukkeren hos.

Hvilke typer brannslukkeutstyr er godkjent for bruk i bolig?

I ethvert hjem skal det finnes minst en av typene slukkeapparater som er spesifisert under. Bor man derimot over flere plan anbefales det å ha slukkeapparat til hver etasje.

Husbrannslange:
Et slukkemiddel som av mange anbefales fremfor andre slukkemidler da apparatet alltid har ubegrenset tilgang på vann. Slangen må derimot være lang nok til å kunne brukes i alle deler av boligen, stå fast tilkoblet frostfri kran og skal være formstabil.

✅ 6 kg. ABC pulverslukker:
Dette er det mest utbredte slukkemiddelet i norske boliger. Er egnet mot alle typer branner som kan oppstå i en bolig og er forholdsvis rimelig i innkjøp.

✅ 6 kg. AB skumslukker:
Skumslukker med minimum 21A slukkeeffekt er likestilt med 6 kg pulver siden 2010. Skumslukkeren gir mindre skader ved bruk enn pulver, men har som regel noe lavere slukkeeffekt.

✅ 9 liter vannslukker:
Apparatet har mindre slukkeeffekt enn pulver, og man trenger derfor mer slukkemiddel. Et 6 liter vannapparat vil derfor ikke være tilstrekkelig alene, men kan være et godt supplement til en av de tre typene slukkemiddel som er godkjent i bolig.

Spørsmål?

Trenger du mer hjelp, veiledning eller ønsker å finne ditt nærmeste godkjente servicepunkt? Da kontakter du oss, så skal vi hjelpe deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *